Vi er alle ene

Vi er alle ene
mine brødre og jeg

Vi er alle ene
mine søstre og jeg

Det der sker med mine brødre
sker med mig

Det der sker med mine søstre
sker med mig

Vi er alle ene
mine brødre, mine søstre og jeg

Det mine brødre gør
er jeg også en del af

Det mine søstre gør
er jeg også en del af

Vi er alle ene
mine brødre, mine søstre og jeg